Schiedel ABSOLUT

Univerzálnost komínového systému ABSOLUT umožňuje použít tento komín pro spotřebiče jak s vysokou, tak i nízkou teplotou spalin a to i se zárukou, která se týká připojení kondenzačních spotřebičů. Systém ABSOLUT lze využít současně pro přívod spalovacího vzduchu a to jak k uzavřeným plynovým spotřebičům (Typ C - TURBO), tak i k na vzduchu v místnosti nezávislýcm spotřebičům na pevná paliva. Volba komínu ABSOLUT v projektu a realizaci vyloučí kompromisy při výběru a připojení konkrétního spotřebiče!

V krátkosti


Funkce systému

  • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv
  • Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)
  • Pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu
  • Nově řeší systémové připojení na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů na pevná paliva

Připojení spotřebičů do 160°C

Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů je určen napojovací adaptér. Díky pružnému osazení koriguje napojovací adaptér Schiedel nejen rozměrové rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu. Napojovací adaptér Schiedel kompenzuje pnutí a bezpečně zamezuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

Rozměrová tabulka

Průměr komínaPolohaPrůměr adaptéruMax. Ø kouřovoduObjednací znak
120 vnitřní 140 110 100014
vnější 200 170 100015
140 vnitřní 160 130 100016
vnější 200 170 100015


Připojení spotřebiče typu B s jedním adaptérem

Pro připojení atmosférického spotřebiče typu B se použije jeden vnitřní napojovací adaptér. Rozměr adaptéru je u komínových průduchů 12 a 14 cm vždy o jeden stupeň větší, než je průměr komínového průduchu.

Pro připojení uzavřeného spotřebiče typu C se použije kombinace vnitřního a vnějšího napojovacího adaptéru. Rozměry adaptérů pro dané průměry komínového průduchu jsou uvedeny v tabulce.

Spotřebiče na pevná paliva


Připojení spotřebiče typu C s dvěma adaptéry

V současných projektech zaměřených na úspory energie jsou stále častěji navrhovány těsné obvodové konstrukce domů. Při tomto řešení už nemohou být v budově provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu v místnosti, protože spalovací vzduch už nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy.

Provoz plynových a olejových spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti je známý již dlouho. Firma Schiedel zde nabízí vhodná řešení při použití systémů Multi i ABSOLUT. Novinkou je provoz spotřebičů na pevná paliva (např. kachlová kamna, krbová kamna), nezávislých na vzduchu v místnosti. Také zde nabízí Schiedel spolehlivé řešení, kdy přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči je řešen tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese.

Sopouch:


Připojení na vzduchu v místnosti nezávislého spotřebiče na tuhá paliva.

Sopouch pro připojení kouřovodu se provede běžnou tvarovkou při stavbě komína. V nutných případech lze použít i díly pro dodatečné napojení kouřovodu.

Přívod spalovacího vzduchu:

Přípojka spalovacího vzduchu z šachty může být provedena během výstavby nebo dodatečně. Pro připojení spotřebiče se s výhodou použije LAS adaptéru, který zajistí, že přívod vzduchu bude na svislé ose komínového průduchu (pod sopouchem).

Přednost

Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin i pro spotřebiče na pevná paliva s provozem nezávislým na vzduchu v místnosti rozšiřuje jeho použitelnost a univerzálnost. Zjednodušuje výběr optimálního komínového systému, plánování, přípravu i realizaci. Je to spolehlivé a v praxi ověřené řešení.

Konstrukční řešení

Schiedel Absolut je dvousložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Dodává se v průměrech 12 až 20 cm, v jednoprůduchovém nebo dvouprůduchovém provedení včetně varianty s víceúčelovou šachtou.

Komínová tvárnice

Nová kompozitní komínová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací z pěnového betonu je vyráběna ve dvou řadách:

  • Pro průměry 12 až 18 cm (rozměr 36 cm)
  • Pro průměr 20 cm (rozměr 38 cm)

Toto řešení zjednodušuje projektovou přípravu, logistiku i montáž. Otvory pro výztuž v rozích komínových tvárnic umožňují realizovat případná statická opatření. Projektování je díky systému Absolut revolučně jednoduché. Ještě dříve než je zvolen druh paliva a upřesněn výkon a typ kotle, může být pevně stanoven vnější rozměr. S jediným rozměrem komínové tvárnice mohou být pro každý průduch použity 4 různé průměry profilované vložky (12, 14, 16, 18 cm).

POZNÁMKA:
Tepelnou izolací je opatřen nejen komínový průduch, ale i víceúčelová šachta. Sendvičová konstrukce tvárnice proto nevyžaduje ve většině případů dodatečnou tepelnou izolaci.

Tenkostěnná keramická vložka

U systému ABSOLUT se používají keramické tenkostěnné vložky v základním rozměru 133 cm. Hrdlové spojení dlouhých keramických vložek společně s originální spárovací hmotou zajišťuje absolutní těsnost systému. Profilovaná keramická vložka je vhodná pro kondenzační techniku, je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických tvarových
T-kusů.

Montáž systému

Bezpečná a rychlá montáž je zaručena použitím přesné komínové tvárnice. Tvárnice se spojují originální tenkovrstvou zdící směsí. Rychlost montáže je navíc podporována větší délkou vložky 1,33 m s celokeramickým hrdlovým spojem, takže časová náročnost vlastní montáže komínu ABSOLUT klesá cca na 50% v porovnání s klasickými třísložkovými systémy.

Daší významnou úsporu času při montáži přináší použití prefabrikované komínové paty.


Jedna tvárnice pro 4 průměry vložky: 12, 14, 16 a 18 cm.

Statické zajištění

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav

KOP


Kotvící prvek do krovu. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.

Schéma

Doporučené zásady

Doporučené zásady pro použití statické soupravy v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínového systému ABSOLUT. V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet.

Absolut Ø cm Vnější
rozměr
(cm)
Maximální výška komína H w nad střechou (m)
Komínový
plášť
Obezdívka Statická souprava
2x3 m 4x4 m 4x6 m
12/14/16/18 36/36 1,00 1,75 1,50 2,00 3,00
12L/14L/16L/18L 36/50 1,00 1,70 1,50 2,00 3,00
1612/1614/1812/1814 36/65 1,00 1,65 1,50 2,00 3,00
16L12/16L14/18L12/18L14 36/83 1,00 1,60 1,50 2,00 3,00
20 38/38 1,00 1,75 1,50 2,00 3,00
20L 38/54 1,00 1,70 1,50 2,00 3,00
2012/2014 38/71 1,00 1,65 1,50 2,00 3,00
20L12/20L14 38/88 1,00 1,60 1,50 2,00 3,00

Sortiment

Systém Absolut je určen převážně pro použití v rodinných domech. Tomu odpovídá i dodávaný sortiment průměrů.