zpět

Funkce systému

  • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv
  • Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)
  • Pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu
  • Nově řeší systémové připojení na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů na pevná paliva

Připojení spotřebičů do 160°C

Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů je určen napojovací adaptér. Díky pružnému osazení koriguje napojovací adaptér Schiedel nejen rozměrové rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu. Napojovací adaptér Schiedel kompenzuje pnutí a bezpečně zamezuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

Rozměrová tabulka

Průměr komínaPolohaPrůměr adaptéruMax. Ø kouřovoduObjednací znak
120 vnitřní 140 110 100014
vnější 200 170 100015
140 vnitřní 160 130 100016
vnější 200 170 100015


Připojení spotřebiče typu B s jedním adaptérem

Pro připojení atmosférického spotřebiče typu B se použije jeden vnitřní napojovací adaptér. Rozměr adaptéru je u komínových průduchů 12 a 14 cm vždy o jeden stupeň větší, než je průměr komínového průduchu.

Pro připojení uzavřeného spotřebiče typu C se použije kombinace vnitřního a vnějšího napojovacího adaptéru. Rozměry adaptérů pro dané průměry komínového průduchu jsou uvedeny v tabulce.

Spotřebiče na pevná paliva


Připojení spotřebiče typu C s dvěma adaptéry

V současných projektech zaměřených na úspory energie jsou stále častěji navrhovány těsné obvodové konstrukce domů. Při tomto řešení už nemohou být v budově provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu v místnosti, protože spalovací vzduch už nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy.

Provoz plynových a olejových spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti je známý již dlouho. Firma Schiedel zde nabízí vhodná řešení při použití systémů Multi i ABSOLUT. Novinkou je provoz spotřebičů na pevná paliva (např. kachlová kamna, krbová kamna), nezávislých na vzduchu v místnosti. Také zde nabízí Schiedel spolehlivé řešení, kdy přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči je řešen tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese.

Sopouch:


Připojení na vzduchu v místnosti nezávislého spotřebiče na tuhá paliva.

Sopouch pro připojení kouřovodu se provede běžnou tvarovkou při stavbě komína. V nutných případech lze použít i díly pro dodatečné napojení kouřovodu.

Přívod spalovacího vzduchu:

Přípojka spalovacího vzduchu z šachty může být provedena během výstavby nebo dodatečně. Pro připojení spotřebiče se s výhodou použije LAS adaptéru, který zajistí, že přívod vzduchu bude na svislé ose komínového průduchu (pod sopouchem).

Přednost

Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin i pro spotřebiče na pevná paliva s provozem nezávislým na vzduchu v místnosti rozšiřuje jeho použitelnost a univerzálnost. Zjednodušuje výběr optimálního komínového systému, plánování, přípravu i realizaci. Je to spolehlivé a v praxi ověřené řešení.